Causale voetreflexologie

Voor de oorsprong van voetreflexologie moeten we heel ver terug de geschiedenis in.

5000 jaar geleden zien we al dat in China, Egypte en India mensen elkaars voeten masseerden.
Vanaf die tijd bleef voetreflexologie over de eeuwen heen door diverse culturen uitgeoefend; tot op de dag van vandaag.

In de loop van de tijd zijn er ook heel wat verschillende richtingen ontstaan: In sommige richtingen wordt alles neurologisch bekeken; in andere richtingen speelt de embryologie een grote rol.
Soms vormen anatomie en fysiologie de basis, in andere gevallen wordt alles gebaseerd op het energetische.
Maar al deze verschillende richtingen hebben een overeenkomstige zienswijze; namelijk dat er een relatie bestaat tussen de gebieden van de voet en andere delen van het lichaam.

De reflexen in de voet zijn in feite ‘beelden’ van lichaamsdelen.
Reflexologie is een methode die reflexen in de voeten stimuleert om in de corresponderende delen van het lichaam reacties op te wekken.
Die reacties kunnen het best omschreven worden als de terugkeer naar een evenwichtstoestand, ook wel de homeostase genoemd.

Wat maakt Causale Voetreflexologie dan eigenlijk anders?

En waarin onderscheidt de Causale voetreflexologie zich?

De grondlegster van Causale Voetreflexologie, ook wel Causale voetzool reflexologie genaamd, is An de Mulder:
Ernstige gezondheidsproblemen van haar kinderen brachten haar in contact met complementaire geneeskunde.
Ze bewerkte intuïtief de voeten van enkele mensen zonder les gevolgd te hebben. De resultaten waren dermate goed dat ze al snel een drukke praktijk had.

An volgde lessen anatomie en fysiologie in de opleiding Kinesitherapie aan het Parnas Instituut in.

Ze liet zich daarbij begeleiden door verschillende osteopaten. Hieruit ontstond een jaren lange samenwerking met een van hen; Jérôme Helsmoortel D.O., docent in osteopathie en auteur van het boek “Lehrbuch der viscerale Osteopathie”.

Tijdens praktijksessies volgde de osteopaat hoe zijn patiënten reageerden terwijl An op hun voeten werkte. Op deze manier kon An haar intuïtieve technieken uittesten.

Causale Voetreflexologie.

De theoretische en praktische samenwerking bracht haar steeds meer inzicht in verband met oorzakelijke relaties tussen de zonen op de voet en klachten in het lichaam.
Zo ontwikkelde An succesvol een nieuwe vorm van voetreflexologie, namelijk Causale Voetreflexologie.

Sinds een aantal jaren leidt ze mensen op om deze vorm van voetreflexologie uit te kunnen oefenen.

Waarin verschilt de Causale voetreflexologie met de traditionele voetreflexologie nu precies?

In de Causale Voetreflexologie worden emotionele zones in de hersenen gecombineerd met de organen en wordt er gezocht naar de oorzaak van bepaalde klachten en symptomen.
De oorzakelijke zone bevindt zich namelijk vaak op een andere plaats op de voet, dan men zou verwachten in de meer “algemene” voetreflexologie.

Voorbeeld:

Een maagprobleem kan bijvoorbeeld in relatie staan met stress. Causaal reflexologisch moet in dat geval de relatie van maag in verband met het zenuwstelsel behandeld worden.

Echter, staat het maagprobleem in relatie met een emotie, dan moet in dat geval juist de emotionele zone in de hersenen behandeld worden om de maag te ontlasten.

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk het verschil met de klassieke voetreflexologie; een Causaal Voet Reflexologe gaat op zoek naar de dieper liggende oorzaak van de klachten en behandelt op grond daarvan totaal andere zones van de voet.

Onze organen in relatie tot klachten.

Organen en het verband met klachten in het lichaam.

Elk orgaan dat gezond is beweegt. Wanneer deze beweging van de organen (motiliteit) verloren gaat om één of andere reden (o.a. operaties, littekens, toxines, ouderdom, emoties, bewegingsverlies van naburige organen) dan gaan de organen minder goed functioneren met klachten als gevolg. Uiteindelijk kunnen ze zelfs ziek worden.

In Causale Voetreflexologie wordt de beweging van de organen hersteld, via het bewerken van de corresponderende zones in de voeten.

Dit is uit onderzoek bevestigd door middel van de samenwerking met diverse osteopaten.

Door het behandelen van de juiste zones op de voet, wordt de kwaliteit van de werking ( en functies) van de organen bevorderd.

De causale voetreflexoloog behandelt niet enkel de pijnlijke zones. Soms zijn juist pijnloze, of “verdoofde zones” de aanwijzing van specifieke problemen.

Zeer pijnlijke zones krijgen soms weer minder aandacht, om vervolgens op zoek te gaan naar oorzakelijke zones.

Er wordt hierdoor duidelijk anders gewerkt dan in de klassieke voetreflexologie:

Met als doel het herstellen en bewaren van de homeostase van de organen; alsmede de preventie van ziekten.